תקנון

1. אתר דיאמונד טיים שעונים הוא חנות אלקטרונית ברשת האינטרנט המשמש כקטלוג וחנות וירטואלית המייצגת את חנות השעונים והתכשיטים דיאמונד טיים. הנכם מוזמנים לקחת בו חלק ולעשות שימוש בחנות השעונים שלנו בכפוף לתנאי השימוש שיפורטו להלן.

2. אנא קראו את הפרטים המפורטים להלן בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין דיאמונד טיים בע”מ, הבעלים והמפעילה של אתר השעונים “דאימונד טיים שעונים”.

3. גלישה באתר או רכישת שעונים / תכשיטים המוצעים בו למכירה בין אם המוצר נרכש דרך האתר או בחנות עצמה לאחר ביקור באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

4. בהמשך התקנון ינוסחו תנאי השימוש באתר ויובאו להלן בלשון זכר יחיד, אף כי האתר וכל המצוי בו מיועד לבני שני המינים כאחד וכל ביטוי בלשון יחיד ו/או זכר יראו בו כחל ומחייב גם בלשון נקבה ו/או רבים לפי העניין.

5. מפעילי האתר יוכלו לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתם ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר יותנה בקלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה.

6. בכל מקרה בו תהיה סתירה בין האמור בתקנון זה ובין האמור באתר ביחס למוצר ספציפי יחוייבו הוראות תקנון זה למעט אם נאמר במפורש אחרת על ידי נציג החנות דיאמונד טיים לאחר שהופנה אל תקנון האתר.

המוצרים המוצעים למכירה באתר

7. רשאי להשתתף ברכישות מוצרים המבוצעות באתר כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים ו/או גוף משפטי מאוגד על פי דין שברשותם כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים נכונים ומדויקים.

7.1. כל האחריות למוצרים הנרכשים באתר חלה על היבואנים ועליהם בלבד.

7.2. במקרה ועולה הצורך ליצור קשר עם היבואן כדי לממש את האחריות, יפנה הקונה אל החברה וזו תנהל את ההתנהלות מול היבואן או יפנה ישירות ליבואן .

7.3. ידוע לך כי החברה רשאית למנוע ממך את ההשתתפות במכירות המוצעות באתר וזאת מכל טעם ובלי כל חובה לנמק את סירובה ואף אינה חייבת להודיעך על סירובה זה.

7.4. מפעילי האתר אינם מתחייבים שיענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משימוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.

7.5. התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים.

7.6. מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה.

אופן התשלום ואספקת המוצרים

8. תשלום עבור רכישה באתר מתבצעת באמצעות כרטיסי אשראי, כאשר קיימת גם אפשרות לקניה בתשלומים. פרטי כרטיס האשראי מועברים כשהם מוצפנים באמצעות שרת מאובטח.

החברה מתחייבת לדאוג לאספקת מוצר אך ורק לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, קרי אך ורק לאחר התשלום ובמידה והעסקה בוצעה לפי כל הקריטריונים המוזכרים בתקנון זה.

8.1. אספקת המוצר בדואר רשום (או שליחים לפי בקשה מראש) תהיה בתוך שבעה ימי עסקים, אלא אם כן פורסמה הודעה אחרת בדף המוצר וזאת למרות שאפסקות המוצר תהה כנראה תוך זמן קצר מכך.

8.2. חישוב ימי האספקה נעשה על פי ימי עסקים בלבד ואינו כולל סופי שבוע, חגים, ימי שבתון או ימי שביתה ו/או עיצומים ו/או עיכובים הנגרמים עקב כוח עליון.

8.3. בעת תיאום האספקה, תתבקש נוכחותך במקום ובמועד האספקה וכן הצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי . קיום דרישה זו מהווה תנאי למסירת המוצר.

8.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להמנע ממסירת מוצרים באזורים מסוימים, במקרה כזה תעמוד בפני הלקוח האפשרות לאסוף את המוצר באופן עצמאי מחנות החברה בבני ברק .

8.5 במידה ואין לחברה את השעון המוצע במלאי למרות שהיה באתר או שאינה יכולה לספקו מכל סיבה שהיא , יזוכה הלקוח בסכום העסקה בצורה ששולמה ע”י , החברה אינה מתחייבת לספק כל שעון המופיע באתר .

8.6 המשלוח הינו בדואר רשום, או בדואר שליחים בתוספת תשלום ולפי בקשה מראש.

אמצעי תשלום וסליקה

9. – העסקאות המבוצעות באתר מוצפנות בפרוטוקול SSL שהוא פרוטוקול ההצפנה המקובל בכל העולם להצפנת מידע. לאחר בדיקת פרטי ההזמנה, תועבר הוראת התשלום לחברת כרטיס האשראי, אשר תזכה את חשבון החנות. לנוחות השימוש האתר יאפשר ללקוח ולמנהלי החנויות לראות את סטטוס ההזמנות שבוצעו.

ביטול עסקה

ראשית
דע כי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה, רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של 100 שקלים חדשים או 5% ממחיר המוצר, לפי הנמוך מביניהם.

10. ביטול רכישה על ידי קונה יהיה בכפוף לאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981. ביטול רכישה על ידי קונה הזכאי לבטל את העסקה על פי האמור לעיל בכפוף לתנאים שלהלן:

* הקונה יודיע לחברה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר על רצונו לבטל את העסקה באמצעות פקס או דואר אלקטרוני.

* הקונה יחזיר את המוצר שקיבל באריזתו המקורית לחברה בתוך 5 ימים מיום הודעתו, כשהמוצר והאריזה שלמים וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם כלשהם במצבם כפי שקיבל אותם, והתווית ו/או המדבקה, לא הוסרו.

* שעון שנרכש מהחברה ונענד ו/או שרצועתו קוצרה ו/או שחוליות הוסרו מרצועת השעון ו/או שנעשה בו שימוש כלשהו לא ייתקבל וייחשב כמוצר פגום.

* תנתן לקונה אפשרות להחליף את השעון בשעון אחר שווה בערכו או לבחור מוצר חלופי.

פרטיות וסודיות

11. – החברה תעשה כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, על מנת להגן על סודיות פרטי הקונים. מאחר ורשת האינטרנט אינה מוגנת באופן מוחלט אין אפשרות להבטיח הגנה מוחלטת מפני חדירות לשרתי האתר וחשיפת המידע השמור בו.

במקרה שלמרות אמצעי האבטחה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר ו/או להשתמש בו לרעה, מוסכם כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

11.1. בכל מקרה שאינו בשליטת החברה ו/או הנובע מכח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו באופן ישיר או עקיף אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

11.2. החברה תעשה כמיטב יכולתה, אך לא תוכל לשלול שיבושים בפעילות האתר באופן מוחלט. המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או נגד האתר עקב נזק כתוצאה מתקלה או שיבוש מכל סוג.

שונות

12. עדכוני מחירים ותאורי מוצרים מתבצעים כל העת על מנת להבטיח ללקוח מחירים אטרקטיביים. שינוים אלה מצריכים עבודה מואמצת וקשה, אנושית מול ממשק הניהול של האתר.

12.1. היה ונפלה טעות אנוש, טעות בהקלדה, השמטת ספרה, החברה לא מתחייבת לספק מוצר/ים אלה. החברה מצהירה ומתחייבת שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורק, בתום לב, ויש לראות בהן טעויות אנוש. היה ויש ספק לגבי מוצר / מחיר מסוים, אם מצאת טעות כזו או אחרת, יש לפנות מיד למחלקת שירות הלקוחות באמצעות טופס צור קשר באתר החנות או בטלפון 03-5799111 החברה מתחייבת לא להעביר את פרטי הלקוחות לצד ג

12.2. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת”א בלבד.שמחים לעמוד לשירותכם, דיאמונד טיים שעונים